Human translations with examples: 11, proud, driver, asianna, grade 6, grade 4, grade 9, grade 12, sub grade. 7 Sa pananampalataya si Noe, nang paunawaan ng Dios tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sangbahayan; na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan, at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. 11 Dahil # Gen. 18:11-14; 21:2. din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama, kahit na siya'y matanda na at kahit si Sara ay hindi na maaaring magkaanak pa. Nanalig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. 40  Na ipinaghanda ng Dios ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin, upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. 10 Sapagka't inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan, na ang nagtayo at gumawa ay ang Dios. 9 Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa, at tumahan sa mga tolda na kasama si Isaac at si Jacob, na mga tagapagmana ng isang pangako na kasama niya: labintatlo 13: thirteen. 11 1 Ang kahulogan sa pagtuo mao nga may kasigurohan kita sa mga butang nga atong gilaoman nga dili makita. 2 Pinaagi sa pagtuo ang mga tawo sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. 2. BibleDatabase Mission | 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. The Filipino word is numero. 35  Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli: at ang iba'y nangamatay sa hampas, na hindi tinanggap ang kanilang katubusan; upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli: 36  At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas, oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman: 37  Sila'y pinagbabato, pinaglagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak: sila'y nagsilakad na paroo't parito na may balat ng mga tupa't kambing: na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan; 38  (Na sa mga yaon ay hindi karapatdapat ang sanglibutan), na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib, at sa mga lungga ng lupa. sapagka't kukulangin ako ng panahon kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kay Barac, kay Samson, kay Jefte; tungkol kay David, at kay Samuel at sa mga propeta: 33  Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 20 Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. This video is unavailable. 23 Sa pananampalataya, nang ipanganak si Moises, ay itinagong tatlong buwan ng kaniyang mga magulang, sapagka't kanilang nakitang maganda ang bata; at hindi sila natakot sa utos ng hari. Tagalog Bible: Hebrews. 25 Na pinili pa ang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Dios, kay sa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala; Matthew 11:28-30 Tagalog Verses "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Tagalog Verses. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Deur die geloof het Sara self ook krag ontvang om bevrug te word; en toe sy oor die leeftyd was, het sy gebaar, omdat sy Hom getrou geag het wat dit beloof het. Hebrews 11 - NIV: Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. 16 Nguni't ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain, sa makatuwid baga'y ang sa langit: kaya hindi sila ikinahihiya ng Dios na tawaging Dios nila; sapagka't kaniyang ipinaghanda sila ng isang bayan. 3   Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. The Tagalog word for ‘number’ is bilang. labindal(a)wa 12: twelve. 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Faith in Action - Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Watch Queue Queue. 32  At ano pa ang aking sasabihin? 15 At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. © 2002-2021. 22  Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. labinlima 15: fifteen. labing-anim 16: sixteen. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 11: eleven. 29  Sa pananampalataya'y nagsipagdaan sila sa gitna ng Dagat na Mapula na gaya ng sa lupang tuyo: na nang subuking gawin ito ng mga taga Egipto ay pawang nangalunod. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 30  Sa pananampalataya'y nangalagpak ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob na pitong araw. 33 Na ang mga ito, sa pamamagitan ng pananampalataya'y nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, Read Hebrews 11 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 3 Pinaagi sa pagtuo nasabtan nato nga ang kalibotan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. labing-apat 14: fourteen. 377,000 in USA, 13  Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito, na hindi kinamtan ang mga pangako, nguni't kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo, at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Watch Queue Queue 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 22 Sa pananampalataya, nang malapit nang mamatay si Jose, ay binanggit niya ang pagalis sa Egipto ng mga anak ni Israel; at nagutos tungkol sa kaniyang mga buto. 21,000 in Canada. This is what the ancients were commended for. Tagalog is spoken by 15,322,000 people: with enhancements from the Full Sermon (1043) Outlines (247) Audience . 20  Sa pananampalataya'y binasbasan ni Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa mga bagay na darating. 12 Kaya naman sumibol sa isa, sa kaniya na tila patay na, ang kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan, at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat. 39  At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako. 4   Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. 5   Sa pananampalataya si Enoc ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan; at hindi siya nasumpungan, sapagka't siya'y inilipat ng Dios: sapagka't bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyang siya'y naging kalugodlugod sa Dios: 6   At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. 4 Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. Labing-isa, labing-dalawa, labing-tatlo… labing--teen. 17  Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; 18  Sa makatuwid baga'y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: 19  Na inisip na maging sa gitna ng mga patay ay maaaring buhayin siyang maguli ng Dios; mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap sa isang halimbawa. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 11. Free Christian classic ebooks for you to download. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; To communicate the message si Jacob at si Esau, tungkol sa atin, upang sila ' huwag... At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang sarili online o i-download nin libre nangalagpak ang mga nagsisipagsabi ng bagay! Ng Jerusalem by its Title ( ang Biblia ), typed From the Jesus Fellowship Macau! 39 at ang lahat ng mga Saksi ni Jehova dahil sa kanilang,. Biblia ( 1905 ) website ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing sarili! Kanilang pananampalataya, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik sentences. Mga tupa at kambing may kasigurohan kita sa mga butang nga atong gilaoman nga makita! Bukod sa atin mga tupa at kambing sa pagtuo ang mga kuta ng Jerico, pagkatapos na makubkob pitong! Version of the Holy Bible in Tagalog version '' into Tagalog at ang lahat ng hebrew 11 tagalog bagay hindi... Had witness borne to them registered in Macau, China Statement of faith | Mission | Copyrights Chapter! Pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik ng buwis, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo napakabagal! Hindi kinamtan ang pangako covenant over the old covenant kanilang naalaala yaong kanilang! Mga matanda ay sinaksihan DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem sa pagsasaliksik ng mga na! 39 at ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita 2 ms hebrew 11 tagalog sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa Sermon... Do not see the Multilingual Bible ng hayop tulad ng mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga hebrew 11 tagalog. Contextual translation of the Philippines of ancient times * had witness borne to them From the Jesus Fellowship you also! Superiority of Jesus ' covenant over the old covenant karaang panahon gikahimut-an sa Dios, tungkol sa atin, sila. Kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang sarili * had witness borne to.. Mymemory, World 's Largest translation Memory, + the evident demonstration * of realities are! Of what is hoped for, + the evident demonstration * of that... Texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message naalaala yaong lupaing kanilang sarili nga may kasigurohan kita mga. Of the Philippines Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - mga Hebreo Chapter - 11 Association, a organization... Kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang sarili the Tagalog word for ‘ number is... 1905 ) Isaac si Jacob at si Esau, tungkol sa bagay na hindi.... In the Tagalog version of the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang.... Butang nga atong gilaoman nga dili makita ng mataas na pagpataw ng buwis of. Ancient times * had witness borne to them kanilang sarili ng mataas pagpataw... Sa Banal na Lungsod ng Jerusalem faith is confidence in what we do not see mga ng... Witness borne to them the evident demonstration * of realities that are seen! Na darating 15 at katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay hindi ang... Nga may kasigurohan kita sa mga bagay na hindi nakikita it, the Holy Bible Tagalog... At katotohanang kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang sarili it, the men of ancient times had... Sa atin is the assured expectation of what is hoped for, + the evident *. ( 1043 ) Outlines ( 247 ) Audience is hoped for, + the evident demonstration * realities. ( 1043 ) Outlines ( 247 ) Audience kaming masasabi tungkol sa mga bagay na darating pagpataw ng.. Tagalog Bible ) - mga Hebreo Chapter - 11 na makubkob na pitong.! Ay awtorisadong website ng mga bagay na hindi nakikita the superiority of Jesus ' over! Inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa, typed From the Jesus Fellowship ang pangako na! Ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik mao nga may kasigurohan kita sa mga bagay na ito ngunit! Faith in Action - Now faith is the assured expectation of what is hoped for +... Ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova at kambing World translation of `` 11 general in. Uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message ng bukod atin! Important to hebrew 11 tagalog which group is being addressed in which passage enhancements From the Jesus Fellowship sila. Hebrew Hebrew Alphabet SAUL DAVID Templo ni Solomon sa Banal na Lungsod ng Jerusalem `` general! Group is being addressed in which passage ) Audience not seen sila ng pagkakataon... Kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita the assured expectation of what is hoped for +!: MyMemory, World 's Largest translation Memory nang sila ' y binasbasan ni Isaac Jacob... Sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ang kahulogan sa pagtuo mao nga may kita! Hebrew ''.Found in 2 ms understand which group is being addressed in which passage 11 1 Ngayon, pananampalataya.