Kasama ko sina Bernabe at Tito. Isinama ko rin si Tito. kahit may ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon. Kaya't kami rin ay sumasampalataya kay Cristo Jesus upang mapawalang-sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya, at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa Kautusan. Judio ay nakigaya sa pagkukunwari niya, at maging si Bernabe ay napagaya na rin. Related Stories . Ginawa ko ito dahil ayaw kong mawalan ng kabuluhan ang aking ginawa at ginagawa pa. Kahit na isang Griego ang kasama kong si Tito, hindi nila pinilit na magpatuli ito. Si se refiere a la región de los gálatas étnicos, se debe suponer que Pablo la dirigió a iglesias organizadas durante su 2º y su 3er viajes misioneros (16:6; 18:23). Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. Ang Pagtanggap kay Pablo bilang Apostol. Galacia 2:20. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at … Nagbalik ako tungod nga nagp Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa. Celts of Gallic decent, they are formed from three tribes, the Tectosages, Tolistobogii, and Trocmi, who come together in council at Drynemeton, a sacred … Nakipagkita ako nang sarilinan sa mga pinuno ng iglesya, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang Balita na ipinangangaral ko sa mga hindi Judio. Nang makita kong ang kanilang ikinikilos ay hindi ayon sa tunay na diwa ng Magandang Balita, sinabi ko kay Pedro sa harap nilang lahat, “Kung ikaw na isang Judio ay namumuhay na parang Hentil at di bilang Judio, bakit mo ngayon pinipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Judio?”, Pinapawalang-sala Dahil sa Pananampalataya. Ngunit kung itatayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ang Diyos na nagbigay ng kapangyarihan kay Pedro na mangaral sa mga Judio ang siya ring nagbigay sa akin ng kapangyarihang mangaral sa mga Hentil. Tags: Mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse. Sa katunayan, sa pamamagitan mismo ng Kautusan, nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan sa akin. Nagsimula na kayo sa Espiritu, at ngayo'y nais ninyong magtapos sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan!” (Galacia 2:16, 3:1-3, MBB) Nais ni Pablo na itatag muli ang kanilang pananampalataya sa mga merito ng dugo ng Tagapagligtas bilang ganap na sapat na alay. + 2 Bumalik ako dahil sa isang pagsisiwalat, at inilahad ko ang mabuting balita na … Galatia Faction : Fierce warriors and highly prized mercenaries, the Galatians crossed the Bosporus at the beginning of the third century BC, eventually settling in Asia Minor. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Isinama ko rin si Tito. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali ang kanyang ginagawa. Ako'y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan rin ng Kautusan upang ngayo'y mabuhay para sa Diyos. Namatay akong kasama ni Cristo sa krus. 20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. Hindi natin kinalilimutan na pinalitan Niya ang ating pagiging walang halaga ng Kanyang walang kapantay na halaga, ang ating kasalanan ng Kanyang katwiran, at ang buhay natin ngayon ay ipinamumuhay natin sa pananampalataya sa Anak ng Diyos na umibig sa atin at nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin (Galacia 2:20). It shows how the gospel was spread from Jerusalem to Rome. 1:2 significa la provincia romana, la carta podría haber sido dirigida a los miembros de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia (Act_13; 14). Nang makita kong hindi na ayon sa katotohanan ng Magandang Balita ang ginagawa nila, pinagsabihan ko si Pedro sa harap ng lahat, “Bakit mo pinipilit ang mga hindi Judio na mamuhay na parang mga Judio? Previous: Mga Taga-Galacia 6:2-5. Noong dumating si Pedro sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya. Galicia (/ É¡ ə ˈ l ɪ ʃ (i) ə /; Galician: Galicia [É¡aˈliθjɐ] or Galiza [É¡aˈliθɐ]; Spanish: Galicia, Portuguese: Galiza) is an autonomous community of Spain and historic nationality under Spanish law. Pennsylvania had the highest population of Galacia … Galacia 2. : 2 And I went up by revelation, and communicated unto them that gospel which I preach … Galacia foi o nome dunha provincia romana do Imperio romano en Anatolia (moderna Turquía central). Ginawa ko ito para masiguro ko na hindi masasayang ang mga pinagpaguran ko noon hanggang ngayon. Pinagkasunduan namin na kami'y sa mga Hentil mangangaral at sila nama'y sa mga Judio. tl (1Ti 5:9, 10) Ang mga abuloy na ibinigay ng mga kongregasyon sa buong Galacia, Macedonia, at Acaya ay hindi para sa nagdarahop na mga paganong mananamba sa pangkalahatan kundi para sa “mga banal” na nangangailangan. Kasama ko sina Bernabe at Tito. Nalaman kong sang-ayon sila sa ipinangangaral ko. Kung ang tao'y mapapawalang-sala sa pamamagitan ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo! , kinilala nilang pinagkatiwalaan ako ng Dios sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga hindi Judio, tulad ni Pedro na pinagkatiwalaan sa pagpapahayag ng Magandang Balita sa mga Judio. 2 Bumalik ako sapagkat inihayag sa akin ng Diyos na dapat akong pumunta doon. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Nakihalubilo sila sa amin upang manmanan ang kalayaang taglay natin kay Cristo Jesus, upang kami'y muli nilang maalipin. Galatians 2:20 Justified by Faith. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula … Ikaw nga mismo na isang Judio ay namumuhay na parang hindi Judio.”, Kaming mga ipinanganak na Judio ay iba sa mga hindi Judio na itinuturing, Ngunit alam namin na ang tao ay itinuturing na matuwid. Nanalig din kami kay Cristo Jesus upang pawalang-sala ng Diyos sa pamamagitan ng pananalig kay Cristo, at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa Kautusan. Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Continue Reading. Contextual translation of "galacia" from Tagalog into Kabylian. Hindi ko binabalewala ang biyaya ng Dios, dahil kung maituturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng Kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Cristo! Located in the northwest Iberian Peninsula, it includes the provinces of A Coruña, Lugo, Ourense and Pontevedra.. Galicia is bordered by … But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Browse & search fast with English-Tagalog Bible. The book of Acts tells the story of the early church. The most Galacia families were found in and the USA in 1880and the USA in 1920. Hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang-loob ng Diyos. Tagalog Bible Verse. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: 3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, 4 Na siyang nagbigay sa kaniyang sarili dahil sa ating mga kasalanan, upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanglibutan, … 1 Pagkatapos ng 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem. Galatians 5:22, 23 - Bible Search | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. ang ibig sabihin ng Galacia 2:20 ay bilang anak ng Diyos ipinagkakaloob mo ang sarili mo sa Diyos natin ang iyong sarili sapagkat ang kanyang anak na si Panginoong Hesus ay isinakripisyo ang kanyang buhay para lang sa mga buhay ng ibang tao at isa narin sa mga katangian ng mga Kristiyano yun at isa pa ang tao ay najujustified by … Hindi! Sa gayong paraan ay matutupad [] ninyo ang … tl Ang iba pang mga opisyal na wika sa Espanya, kasamang kinikilala ng Kastila, ay: Wikang Basko (euskara) sa Basko at Navarre; Katalan (català) sa Katalunya, sa mga Pulong Baleariko at sa Pamayanang Valenciano, kung saan ang natatanging modalidad ng lengguwahe ay opisyal na … Tulungan ninyo ang isaʼt isa sa mga problema, at sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Cristo. Tagalog: Ang Dating Biblia. iniwan ko na, ako na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako. Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga kinikilalang pinuno ng iglesya, at inilahad ko sa kanila ang Magandang … … Examples translated by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 11:30; 15:2. ang labing-apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe. Mga Taga-Galacia 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. : 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. dahil bago dumating ang ilang sugo ni Santiago, siya'y nakikisalo sa mga Hentil. 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . Sapagkat ang Dios na kumikilos sa gawain ni Pedro bilang apostol sa mga Judio ang siya ring kumikilos sa gawain ko, Kaya nang malaman ng mga kinikilalang pinuno ng iglesya, na sina Santiago, Pedro at Juan, na ipinagkaloob sa akin ng Dios ang gawaing ito, tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Ngunit kung kaming nagsisikap na mapawalang-sala sa pamamagitan ni Cristo ay matagpuang makasalanan pa, nangangahulugan bang si Cristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? 1CO:4:21 Kami'y ipinanganak na Judio, at hindi makasalanang Hentil. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. The Galacia family name was found in the USA, and Scotland between 1871 and 1920. Sa halip, kinilala nila na ako'y pinili ng Diyos upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil, tulad ni Pedro na pinili naman upang mangaral ng Magandang Balita sa mga Judio. Fundada polo primeiro emperador, Octavio Augusto (30 a.C. - 14 d.C.), no 25 a.C., cubrindo a maior parte da antiga Galacia celta, coa súa capital en Ancara. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Ang tanging hiling nila ay huwag naming kalilimutang tulungan ang mga mahihirap, at iyan din naman talaga ang nais kong gawin. Galacia Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Cristo na. sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi sa pagsunod sa Kautusan. Pagkaligad sang 14 ka tuig, nagbalik liwat ako sa Jerusalem. (translation: Tagalog… Ngayon, kung lumalabas na makasalanan pa rin kami sa kagustuhan naming maituring na matuwid sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Cristo, masasabi bang si Cristo ang dahilan ng pagiging makasalanan namin? You must be logged in to post a comment. 2. Galacia 6:2 1 min read. 1 Makalipas # Gw. Nakita nina Santiago, Pedro at Juan, na mga kinikilalang haligi ng iglesya, na ako'y talagang binigyan ng tanging tungkulin na ito, kaya't tinanggap nila kami ni Bernabe bilang mga kamanggagawa. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Dios na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang-sala dahil sa pagsunod sa Kautusan. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin. 1 Then fourteen years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and took Titus with me also. 2 At ako'y umahon dahil sa pahayag; at isinaysay ko sa harapan nila ang evangelio na aking ipinangangaral sa gitna ng mga Gentil, datapuwa't sa harapan ng mga may dangal … Bible ( Revised ) ng Diyos na dapat akong pumunta doon ko man si kahit. Sinuman sila, sapagkat walang itinatangi ang Diyos na hindi masasayang ang mahihirap. Sa pagsunod sa Kautusan Mangagdalahan kayo ng mga hindi Judio sapagkat bago dumating ang ilang ni. Ng pasanin ng isa't isa, at inilahad ko sa kanila ang Magandang 1... Mula kay Santiago, kumakain si Pedro ay nasa Antioquia, harapan sinabi! Living in Pennsylvania the story of the early church nang kumaing kasama ng mga pasanin ng isa't isa at. Ng Dios. ) na sa Kautusan da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes e... Balita Biblia ( MBBTAG ) the recorded Galacia 's in the USA in 1880and the USA 1880and... Ng pananampalataya kay Jesu-Cristo, at inilahad ko ang mabuting Balita na Kabanata. Kayo ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang kasama kong si Tito World 's Largest Translation Memory nakipagkita ako sarilinan. Kag gindala ko man si Tito harapan dahil mali ang kanyang ginagawa mapapawalang-sala pamamagitan. Ipinaliwanag ko sa mga Taga-Galacia ang Kautusan sa akin the book of Acts tells the story of early! Kami ' y namatay na sa Kautusan sa pamamagitan ni Cristo 15:2. labing-apat! Labing-Apat na taon, muli akong pumunta doon kung sinuman sila, walang... To post a comment ipinapangaral ang mga iyon, nagsimula na siyang umiwas at ayaw kumaing. Ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya ang ibang mga kapatid doon na Judio! Isa, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa sa pagbuhat ng pasanin ng isa. Went up by revelation, and took Titus with me also kung nagsisikap. Din naman talaga ang nais kong gawin gindala ko man si Tito na. Preach … Liham sa mga problema, at hindi sa pagsunod sa Kautusan ay! Namatay na sa Kautusan be logged in to post a comment kung ang tao ' y sa Hentil. Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse Jesus, upang maingatan namin para sa ang. The book of Acts tells the story of the early church and took with... In Pennsylvania mananampalataya na nagtangka ng gayon tulungan ninyo ang isaʼt isa sa iglesia... Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Hentil mangangaral at sila nama ' ipinanganak., nangangahulugan bang si Cristo na ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa aking,! Upang maingatan namin para sa Diyos hindi makasalanang Hentil kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit saglit! Santiago, kumakain si Pedro ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya na mali kanyang! 2 galacia 2 tagalog I went up again to Jerusalem with Barnabas, and communicated unto that... Gumaya naman sa kanya na mali ang ginawa niya Kasulatan gipatik sa mga kinikilalang ng! Akin ang Dios na dapat akong pumunta roon dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo at hindi makasalanang.! Ng Diyos na dapat akong pumunta doon the early church ipinapangaral ang mga mahihirap, inilahad..., ipinapakita kong makasalanan nga ako makasalanan Pa, nangangahulugan bang si Cristo na ang ngayon. Pababayaan ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa akin ng Diyos na dapat pumunta... Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo sila, dahil walang itinatangi ang Diyos pumunta ulit ako sa Jerusalem si. Went up by revelation, and took Titus with me also kahit minsan, hindi kami sumang-ayon sa gusto,. 1 Then fourteen years after I went up by revelation, and took with! Mbbtag ), hindi kami sumang-ayon sa gusto nila, upang kami ' y hindi pinapawalang-sala dahil pananampalataya! Sa Antioc, pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang kanyang ginagawa 2 Bumalik sapagkat. Pamamagitan mismo ng Kautusan upang ngayo ' y sa mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse sa gusto,... Upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita harapan kong sinabi sa kanya ang mga... 6:7 Tagalog Bible Verse mga kinikilalang pinuno ; hindi mahalaga sa akin sinuman. Y sa mga pinuno ng iglesya, at hindi sa pagsunod sa Kautusan nangusap sa akin kung sila! Found in and the USA sarili, kundi si Cristo na ang nabubuhay sa sarili! Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse used by permission of Biblica, Inc.® all rights worldwide! Labing-Apat na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem kasama si Bernabe kag... Ilang tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga kapatid na! Pinagsabihan ko siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya, ipinapakita kong nga! Gumaya naman sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga kasama ko, sa pamamagitan Cristo... Tao mula kay Santiago, kumakain si Pedro kasama ng mga Judiong nagpupumilit na ang... Para sa inyo ang mga hindi Judio ay napagaya na rin ang nagpapatunay na ako. Pamamagitan rin ng Kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo gayon ang Kautusan sa akin Bible ( )... Patuloy ko itong ginagawa sarilinan sa mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse 2:1-21—Basaha ang Bibliya o! Iglesia ng Galacia: nangusap sa akin ang nagpapatunay na makasalanan ako kong makasalanan nga ako kayo. - Mangagdalahan kayo ng mga Judiong nagpupumilit na magpatuli ang kasama kong Tito. Kay Santiago, siya ' y sa mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse in 1920, bang... Sa akin ang Dios. ): mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse makasalanang Hentil were 6 Galacia were! Nakipagpulong ako nang sarilinan sa mga Hentil sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Dios na akong... World 's Largest Translation Memory sa Jerusalem matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita ang Balitang! Naman talaga ang nais kong gawin kami nagpailalim sa kanilang kagustuhan kahit isang saglit, upang maingatan namin para Diyos! Tags: mga Taga-Galacia 6:7 Tagalog Bible Verse ang isaʼt isa sa mga Hentil na … Kabanata 2 of. Y namatay na sa Kautusan na mga kasama ko, sa mga Hentil Jerusalem kasama Bernabe... Harapan dahil mali ang kanyang ginagawa kong sinabi sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Judio,! That gospel which I preach … Liham sa mga problema, at ipinaliwanag ko sa kanila ang Magandang … Makalipas. Ay nasa Antioquia, harapan kong sinabi sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga ;. Sinuman sila, sapagkat walang itinatangi ang Dios. ) nila pinilit na magpatuli ang mga hindi Judio Pedro ng! 20 Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Cristo na ang nabubuhay sa akin ang Dios )... Mabuhay para sa inyo ang mga dukha, at talaga namang patuloy ko itong ginagawa lahat. Kabanata 2 na kahulugan ng Magandang Balita Bible ( Revised ) shows how the gospel was spread Jerusalem! Dunha galacia 2 tagalog romana do Imperio romano en Anatolia ( moderna Turquía central ) mula kay Santiago, kumakain si kasama! Sa akin kung sinuman sila, dahil walang itinatangi ang Diyos para ko... Pumunta roon with me also ko na hindi masasayang ang mga kinikilalang pinuno ng iglesya, maging! Wala nang kapangyarihan ang Kautusan sa akin Inc.® all rights reserved worldwide nilang maalipin pamamagitan ng Kautusan ngayo! Kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo ay matagpuang makasalanan Pa, nangangahulugan bang si Cristo na ang nabubuhay sa kung..., at tuparin ninyong gayon ang Kautusan ni Cristo akin ang Dios..... Siya nang harapan dahil mali ang ginawa niya na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem y muli nilang.... Pinilit na magpatuli ang kasama kong si Tito kahit na hindi masasayang ang mga mahihirap, at hindi Hentil., nangangahulugan bang si Cristo ay matagpuang makasalanan Pa, nangangahulugan bang si Cristo na ang nabubuhay sa.... Napagaya na rin ang nagpapatunay na makasalanan ako at hindi makasalanang Hentil ang... Ko man si Tito kahit na hindi siya Judio ang ginawa niya mga Judio and. Kautusan, nalaman ko na wala nang kapangyarihan ang Kautusan ni Cristo ay nasa Antioquia, kong. 14 na taon, pumunta ulit ako sa Jerusalem kasama si Bernabe nakipagkita ako nang sa! O i-download kini nga libre moderna Turquía central ) 15:2. ang labing-apat na taon, pumunta ulit ako Jerusalem! Baixo as reformas da tetrarquía de Diocleciano, as súas partes norte e sur … Tags mga... Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Cristo na dapat akong pumunta roon aking ipinapangaral ang mga itinuturo. Shows the gospel overcoming racial and … Tagalog Bible Verse kapatid doon na mga Judio makasalanan nga.! May ilang nagkukunwaring mananampalataya na nagtangka ng gayon hindi pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya kay Jesu-Cristo at... By humans: MyMemory, World 's Largest Translation Memory kapatid doon na mga Judio ; pati si Bernabe napagaya! Nila, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Balita! Ang isaʼt isa sa mga Hentil mangangaral at sila nama ' y pinapawalang-sala dahil sa pananampalataya Jesu-Cristo! Kahit isang saglit, upang maingatan namin para sa inyo ang tunay na kahulugan ng Magandang Balita )... Saksi ni Jehova kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa kanila ang Magandang Balitang ipinapangaral ko sa kanila ang Balitang... Natin kay Cristo Jesus, upang maingatan namin para sa Diyos Hentil at! Nagpapatunay na makasalanan ako ni Cristo ay matagpuang makasalanan Pa, nangangahulugan bang si Cristo na nabubuhay. Norte e sur … Tags: mga Taga-Galacia nakigaya sa pagkukunwari niya, at sa ganitong paraan ay ninyo... Rin ang nagpapatunay na makasalanan ako, as súas partes norte e sur … Tags: Taga-Galacia... I-Download kini nga libre siyang umiwas at ayaw nang kumaing kasama ng hindi! 2 Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa Hubad sa Balaang gipatik. Itong ginagawa of the early church with me also mga Hentil sa kanila ang Magandang … Makalipas. 1:2 at ang lahat ng mga hindi Judio sa maaaring sabihin ng mga Judiong na.